Ny Sekretær

Posten som sekretær i Region Midtjylland er blevet ledig

I regionshåndbogen står der følgende om posten:

"Sekretæren 
Kandidater til posten som Sekretær skal til enhver tid være medlem af AA.
Kandidater indstilles gennem Regionen efter forslag fra grupperepræsentanterne.
 • Ædruelighed: 3 år - kontinuerlig
 • Valgperiode: 4 år 
Sekretærens funktioner er: Modtage og formidle informationer fra Regionens AA-grupper og fra Hovedservicerådet.
Ansvarlig for Regionens postboks."

For yderligere information kan Frank kontaktes.

Anmodning om posten skal ligeledes sendes til Frank formand@aaregionmidt.dk – inden næste regionsmøde 22. februar.

 

Nu har du chancen !

På regionsmødet 22. februar skal der vælges en ny 1.års delegeret til Servicekonferencen

Udklip fra Håndbog AA Region Midtjylland:

Delegerede til Servicekonferencen
Valg og rotation
Antal Delegerede bliver fastlagt fra år til år i henhold til fordelingsnøglen vedtaget på Servicekonferencen. Beregningsgrundlaget er Regionens gruppeantal på tidspunktet for sidst
afholdte Servicekonferencen.
De Delegerede vælges på Regionsmødet blandt Grupperepræsentanterne med mindst 2 års
kontinuerlig ædruelighed for en periode af maksimalt 4 år i den pågældende Region. Den endelige
beslutning om enhver Delegerets egnethed bør hvile på gruppesamvittigheden.

• Det er den Delegeredes opgave at rapportere Servicekonferencens konklusioner til Regionen og Grupperne.
• Det er den Delegeredes opgave at deltage i Regionsmøderne.
• I perioden mellem to Servicekonferencer forventes det, at den Delegerede aktivt og vedholdende forfølger de mål, som er hensigten med Servicekonferencens beslutninger.

For yderligere information kontakt regionens formand Frank på formand@aaregionmidt.dk eller en af de nuværende delegerede som du finder på KONTAKT siden.