Nu har du chancen !

På regionsmødet i november skal der vælges 2 nye delegerede til Servicekonferencen

Udklip fra Håndbog AA Region Midtjylland:

Delegerede til Servicekonferencen
Valg og rotation
Antal Delegerede bliver fastlagt fra år til år i henhold til fordelingsnøglen vedtaget på Servicekonferencen. Beregningsgrundlaget er Regionens gruppeantal på tidspunktet for sidst
afholdte Servicekonferencen.
De Delegerede vælges på Regionsmødet blandt Grupperepræsentanterne med mindst 2 års
kontinuerlig ædruelighed for en periode af maksimalt 4 år i den pågældende Region. Den endelige
beslutning om enhver Delegerets egnethed bør hvile på gruppesamvittigheden.

• Det er den Delegeredes opgave at rapportere Servicekonferencens konklusioner til Regionen og Grupperne.
• Det er den Delegeredes opgave at deltage i Regionsmøderne.
• I perioden mellem to Servicekonferencer forventes det, at den Delegerede aktivt og vedholdende forfølger de mål, som er hensigten med Servicekonferencens beslutninger.

For yderligere information kontakt regionens formand Frank på formand@aaregionmidt.dk eller en af de nuværende delegerede som du finder på KONTAKT siden.