Valg af ny HSR repræsentant

Da den ene af Regionens to Hovedserviceråds repræsentanter har valgt at trække sig, skal der vælges en ny repræsentant på førstkommende regionsmøde 23/11 i Lemvig.

I regionshåndbogen står der følgende om HSR posten:

'Kandidater til Regionsrepræsentant i Hovedservicerådet skal til enhver tid være et AA medlem. Disse indstilles gennem Regionen efter forslag fra grupperepræsentanterne.
Valget af Regionsrepræsentant til Hovedservicerådet godkendes på førstkommende Servicekonference.
 
- Ædruelighed: 5 år – kontinuerlig
- Valgperiode: 4 år. Der tilstræbes et toårigt overlap.
 
Hovedservicerådsrepræsentanten s funktioner er:
Modtage og formidle informationer fra Regionen og Hovedservicerådet.
Arbejde tæt sammen med Regionens formand, og deltage i regionsmøder og regionsrådsmøder.'

Anmodninger til posten kan sendes til formand Frank J formand@aaregionmidt.dk
Eventuelle spørgsmål omkring posten er naturligvis velkomne og kan ligeledes rettes til Frank eller til regionens anden HSR repræsentant Ivan W HSR-rep-a@aaregionmidt.dk

 

Nu har du chancen !

På regionsmødet i november skal der vælges 2 nye delegerede til Servicekonferencen

Udklip fra Håndbog AA Region Midtjylland:

Delegerede til Servicekonferencen
Valg og rotation
Antal Delegerede bliver fastlagt fra år til år i henhold til fordelingsnøglen vedtaget på Servicekonferencen. Beregningsgrundlaget er Regionens gruppeantal på tidspunktet for sidst
afholdte Servicekonferencen.
De Delegerede vælges på Regionsmødet blandt Grupperepræsentanterne med mindst 2 års
kontinuerlig ædruelighed for en periode af maksimalt 4 år i den pågældende Region. Den endelige
beslutning om enhver Delegerets egnethed bør hvile på gruppesamvittigheden.

• Det er den Delegeredes opgave at rapportere Servicekonferencens konklusioner til Regionen og Grupperne.
• Det er den Delegeredes opgave at deltage i Regionsmøderne.
• I perioden mellem to Servicekonferencer forventes det, at den Delegerede aktivt og vedholdende forfølger de mål, som er hensigten med Servicekonferencens beslutninger.

For yderligere information kontakt regionens formand Frank på formand@aaregionmidt.dk eller en af de nuværende delegerede som du finder på KONTAKT siden.